Határesetek - Magyarország perifériái -50%

Határesetek - Magyarország perifériái -50%

Ára: 500 Ft.

Leírás:

Most féláron 1000 Ft helyett csak 500 Ft!

Ezt a könyvet az élet írta, a maga sorsszerű nyelvén, érthetőségéről, „fordításáról" pedig kiváló gondolkodók, tudósok és civilek gondoskodtak. Ha a könyvön keresztül a határok fölé emelkedik, látni fogja, hogy az egyes fejezetek és munkák mögött komoly élettapasztalat, kutató, szervező és integráló munka áll.

Ez a könyv sem a határok nélküli, felhőtlennek ígért Európa népszerűsítésére költött állami milliárdokból, hanem a tenni akaró, a problémákat és előnyöket látó és tapasztaló kiművelt kútfőkből indult útjára.

Ugye Ön is érzi, mire népünk és a szomszédos népek számára végleg kinyílik Európa nagy kapuja, már nem azt találjuk ott, amit a sokszor vasbetonnal és botlódróttal övezett falak repedésein korábban láttunk, láthattunk.

A könyv további nagy erénye, hogy az ország határai mentén körbetekint, mintegy körpanorámát táraz olvasó elé, a határmentiség eltérő élethelyzeteiből, tanulságaiból. Ez az erény az, amely szinte minden határ mellett élő számára kézzelfoghatóvá és valóban hitelessé teszi.

A könyv tanulságai arra intenék, hogy az ország perifériáinak sorsa nem válik el a belső országrészek sorsától és nem is kevésbé fontos attól. Egy nép, egy haza fejlődése olyan, mint egy gyümölcsé: nem fontosabb a nap szítta száraz kéreg a lédús velőtől, mert mindkettő a magért, a jövőbe vetett lehetőségért, együtt és csakis együtt tud haszonnal és értelmesen élni.