Igazán szeretne egy gyermek nálunk és most megfoganni?

Igazán szeretne egy gyermek nálunk és most megfoganni?

Ára: 500 Ft.

Leírás:

Részlet az elõszóból:

Több évezredes kultúrája és könyvtárnyi irodalma van a gyermek nevelésnek (s újabban a terhességnek is), és hasonlóan a szexuális életnek (s újabban a fogamzásgátlás technikájának is). De a kettõ közti döntõ pillanat, a nemzés és annak elõzetes megfontolása, szinte teljesen hiányzik az emberi faj eszmélõdései közül. A szerelmi élet is és az utódgondozás is gyakran csodálatos emberi magasságokba emelkedett, de a nemzés tudatossága messze lemaradt ezekhez képest az emberré válás evolúciójában.

Számos nagy gondolkodó figyelmeztetései ellenére az emberiséget mára végveszélybe sodorta az évi sok tízmillió, a párok szándéka ellenére történõ foganás.

Szöveggyûjteményünk törekszik fölhívni a figyelmet a népesedési kérdés emberi jogi megközelítésének alapvetõ szerepére a nyomor, az emberi jogok semmibevétele, az erõszak és legfõképp Földünk, élõhelyünk leromlásának globális problémáiban.

Emellett a nemzés költészetébõl, a jövõ generációk iránti felelõsségen való eszmélõdésekbõl nyújt egy csokorra valót.

Kötetünk a nemzés humanizálását kívánja segíteni. Földi életterünk leromlik, civilizációnk lehanyatlik, ha a történelem legnagyobb létszámú, másfél milliárdos mai serdülõ és fiatal generációjának nem lesz joga, tudása, eszköze, kultúrája a következõ években elkerülni a párok szándéka ellenére bekövetkezõ nemzések további százmillióit.

Nem csak az ökológiai válság nem oldható meg a nemzés tudatossá és felelõssé tétele, a párok szándéka ellenére bekövetkezõ nemzések megelõzése nélkül, de a nyomor elleni küzdelem, a béke és az emberi jogok helyzete is kilátástalan e nélkül.

Hiánypótlóvá teszi kötetünket az, hogy Magyarországon a népesedési kérdésrõl általában a fogyás jut az emberek eszébe, s a globális gondolkodásmód, a tények és trendek, a globalizáció hatásai Magyarországra e téren szinte teljesen ismeretlenek.

Kötetünknek további aktualitást ad, hogy Magyarország ma már a szegény országokat segítõ adományozó országok közé tartozik. Noha az ENSZ-kívánalmat (miszerint az OECD országok a GDP-jük 7 ezrelékét fordítsák nemzetközi fejlesztésre) Magyarország csak lassan közelíti, kis ráfordítások is eredményezhetnek jelentõs hatást (mint a gyógyszer hatóanyaga, vagy mint a hormonok), ha megfelelõen használják fel.

A kötet egyik célja a döntéshozókat és a közvéleményt ráébreszteni, hogy a reproduktív egészség és jog programok a szolidalitás legelõrelátóbb és leghatékonyabb tettei a nemzetközi fejlesztésben.